February 25 2021

A city stroll in early February

Early in February 2021 Fredrikstad was blessed with minus degrees for some days -and ice for skating..

Tidlig i februar 2021 var Fredrikstad velsignet med noen minusgrader til en forandring -og skøyteis på 'tollbodplassen'..

ALBUMS

The 'Plensa' heads.. / 'Plensa' hodene

Did a little PS fun here.. some night look ) / Lekte litt i PS her -litt natt-stemning )