New photos

Last shots from G C Mars – April

So I have finally uploaded all my photos from my last Canarian trip March-April 2016. I get criticism from some for being so slow, but I care less 😉 A mix of old age and subsequent slowness has something of the fault, but also the fact that I spend a lot of time processing…

Så har jeg omsider fått lastet opp alle mine bilder fra siste Canaria-tur Mars-April d. å. Jeg får kritikk av enkelte for å være så treg men det bryr meg mindre 😉 En miks av høy alder med påfølgende treghet har noe av skylda, men også det faktum at jeg bruker masse tid på bearbeiding…

Galleries: Gran Canaria 2024 – Industry Gran Canaria

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *