The old dairy / Det gamle meieri

Since I was a child, I remember the old dairy in Fredrikstad. Now it's gone for good. But in 2016 I managed to perpetuate the ruins and decay before it disappeared into history .. Not too many pictures but here they are collected. (They also exist in different albums). The last ones are from 2020 - only some walls are left...

Fra jeg var liten husker jeg godt det gamle meieriet i Fredrikstad. Nå er det borte for godt. Men i 2016 rakk jeg hvert fall å forevige ruinene og forfallet før det forsvant inn i historien.. Ikke så mange bilder ble det men her er de samlet. (De finnes også i forskjellige album). De siste er fra 2020 -bare noen vegger står igjen...

Behind the house we see the abandoned dairy and it's chimney

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *