The big difference

I'm constantly checking older photos that I earlier put away in the drawer -or did not managed to mak them look like I wanted them too..
This 'lucky shot' from 2015 I have given a little more effect as well as increased contrasts and adjusted light and shadows .. Now it can be presented I think) -and more from the archive are under check and treatment ..

Driver stadig og sjekker eldre bilder som jeg før la bort i skuffen -eller ikke fikk justert dem slik jeg ville..
Dette 'heldige skuddet' fra 2015 har jeg gitt litt mer effekt samt øket kontraster og justert lys og skygger.. Nå kan det presenters synes jeg ) -og flere fra arkivet er under sjekk og behandling..

ALBUMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *