In the process of reviewing older photos, I discovered that my holiday trip to Thailand in 2007 had not been included in my 'Travel' collection. I have now posted the pictures that I mean deserved to see 'the light'. Neither the technical equipment nor my own eye for compositions and locations was probably not the best at that time. Fun to see that something has evolved on older days too 🙂

The whole album can be seen when navigating to; Travel -> Thailand

I prosessen med å gjennomgå eldre bilder oppdaget jeg at min feriereise til Thailand i 2007 ikke var kommet med i samlingen 'Travel'.. Jeg har nå lagt opp de bildene jeg syntes fortjente å komme frem i lyset. Hverken det tekniske utstyret eller eget øyet for komposisjoner og ståsteder var nok ikke det beste den gang. Morsomt å se at man har utviklet seg noe også på eldre dager 🙂

Hele albumet kan sees ved å navigere til; Travel -> Thailand

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *