Silent communications

I have also earlier seen this strange and funny `communication` between different elements in some pictures of stingy or completely ordinary things / elements .. One must of course use the imagination a lot to 'see' this contact between 'dead' things 🙂 -but for me it's about to be a fun thing .. something I'll look for out there to a greater extent than before I think. Or maybe that's not a good idea? -to look too hard .. is often the case that what you are looking for no longer appears) .. Well -I think it's such a fun and interesting topic that I will keep it in mind 'out there'.... !!

----

Også tidligere har jeg sett denne underlige og morsomme 'kommunikasjonen' mellom enkelte vidt forskjellige elementer i enkelte bilder av snåle eller helt vanlige ting / elementer.. Man må selvsagt bruke fantasien masse for å 'se' denne kontakten mellom 'døde' ting 🙂 -men for meg er det i ferd med å bli en artig greie.. noe jeg kommer til å se etter der ute i større grad enn tidligere tror jeg. Eller kanskje det er dumt?.. er gjerne slik at det man jakter på ikke lenger dukker opp ) .. Vel -jeg synes det er et såpass artig og interessant tema at jeg vil ha det i tankene 'der ute'....!!

Eye contact
The rusty dialogue..
Rust in peace..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *