News from Øra ind. area

Grabbed my bike one day in June - and by bike you have in a way more time and the opportunity to search for some new and more limited areas. So, I came home with new shots from Øra ind.area this time too!

Tok sykkelen fatt en dag i juni -og med sykkel har man på en måte bedre tid samt anledning til å søke litt nye og mer avgrensede områder. Dermed kom jeg jammen hjem med nye motiver fra Øra ind.område denne gang også!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *