Big cleaning / Stor-rengjøring

Big cleaning!

Then I’ll start over again! My entire website basically needs a review. Something I’ve actually started with. I need to split albums that have become too big – so then I see that it just gets messy with links.
Old blog posts had links before that didn’t work – and those that worked would have stopped doing so after the clean-up! So then I just decided to delete all my old posts and start with blank sheets again. Who needs old news anyway!
I also discovered that I actually have some older photos that can do with a refresh in PS for example, and maybe look nice in an album anyway. Another reason to clear space.

——————

Stor-rengjøring!

Da starter jeg opp på nytt igjen! Hele nettsiden min trenger i grunn en gjennomgang. Noe jeg så smått er i gang med. Jeg trenger bl.a. å dele opp album som er blitt altfor store -dermed ser jeg at det blir bare rot med linker.
Gamle bloginnlegg hadde fra før linker som ikke fungerte -og de som fungerte ville sluttet med det etter oppryddingen! Dermed valgte jeg like gjerne å slette alle mine gamle innlegg og starte med blanke ark -igjen. Pytt pytt -hvem trenger gamle nyheter!
Jeg oppdaget også at jeg faktisk har en del eldre bilder som med fordel kan tåle en oppfriskning i PS f.eks, -og kanskje komme frem i lyset likevel. Enda en grunn til å rydde plass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *