Autumn in Fredrikstad

Late in September and early October 2020, I took these photos in my city; Fredrikstad. The square - and along the pedestrian river-bridge - was decorated with autumn decorations .. Beautiful.

Sist i september og først i oktober 2020 tok jeg disse bildene i min by; Fredrikstad. Torget -og langs gangbrua -var pyntet med høstdekorasjoner.. Vakkert.

ALBUM

I also stopped at the old central hospital again .. some of it looked like it was about to be demolished. As is well known, there will be apartments there - as well.

Jeg stoppet også ved det gamle sentral-sykehuset igjen.. noe av det så ut som det var i ferd med å bli revet. Det skal som kjent bli leiligheter der -også.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *