Asmaløy, Hvaler – September 2021

A bike ride -actually -to Ekevika on the south side of Asmaløy. Had heard of some interesting formations in a small rock area there. Found that and more to -a beautiful coastal landscape that I show here. The strange rocks comes later soon )

En sykkeltur -faktisk -til Ekevika på sørsiden av Asmaløy. Hadde hørt om noen interessante formasjoner på et lite svaberg-område der. Fant det og mere til -et flott kyst-landskap -som vises her. De snåle formasjonen kommer senere -snart )

ALBUMS

A small one on vacation and a 'giant' at work | En liten på ferie - og en 'kjempe' på jobb 

I edited the light a bit on some shots -to match the landscape the way I wanted it to look..
Jeg redigerte lyset litt på noen bilder -for å matche landskapet slik jeg ville at det skulle se ut..

Ekevika

Home again at Listranda -beautiful there too in the afternoon
'Hjemme' igjen på Listranda -vakkert der også på ettermiddagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *