Added 4 from Øra after fixing webside

This website broke down almost completely 3 days ago. The reason was a bad plugin update.. I have finally managed to make it stand again.. with a some new design -actually for the better I think 😉 Such things happens now and then but it's a real mess when it does. Well -now I can add shots again -and here is 4 more from the Øra industrial area in Fredrikstad.

Dette nettstedet brøt sammen nesten for 3 dager siden. Årsaken var en dårlig plugin-oppdatering .. Jeg har endelig klart å få siden på beina igjen .. med et litt nytt design - faktisk til det bedre synes jeg ;-aldri så galt.. 😉  Slike ting skjer nå og da, men det er virkelig noe skitt hver gang. Vel - nå kan jeg legge til skudd igjen - og her er det 4 til fra Øra industriområde i Fredrikstad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *