A wall and a ruin

I quite often stop and discover exciting walls for framing. A street in Fredrikstad here.

Jeg stopper ganske ofte og oppdager spennende vegger for innramming. En gate i Fredrikstad her.

.

Could not resist doing in a bit of processing on this one... it's to be found in another album too (Abandoned, ruins) 'as it is' -but I like this version a lot myself!

Kunne ikke motstå å gjøre litt bearbeiding på denne ... den finnes også i et annet album (Abandoned, ruins) som 'original' - men jeg liker denne versjonen veldig godt selv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *