3 in colors from Fredrikstad

(All 3 photos from Fredrikstad January 01 2021). Was fascinated by the old red thing (old fire hydrant perhaps). And the old tree that seemed to have spent years crawling out of the maybe just as old shed .. This was a private property so I could not go closer to study ) ..

(Alle de 3 bildene er fra Fredrikstad 01. Januar 2021). Ble fascinert av den gamle røde greia (gammel brannhydrant kanskje). Og det gamle treet som så ut til å ha brukt årevis på å krype ut fra det kanskje like gamle skjulet.. Var privat eiendom dette her så jeg kunne ikke gå nærmere for å studere ) ..

The birdman in the square again - he made them eat from his hand!

Fuglemannen på torvet igjen -han fikk dem til å spise fra hånda si!

Reflections in windows is actually a popular photo subject. Have not tried it much but thought I should start .. The scary thing is that you often get a selfie too!

Reflekser i vinduer er faktisk en populær foto-gren. Har ikke prøvd meg mye på det men tenkte jeg skulle begynne.. Det skumle er at man ofte får med en selfie også!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *